Demers pentru un sprijin transparent şi rezonabil al participării la proiectele europene de cooperare culturală

Pe 21 decembrie 2012 am depus la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional o serie de propuneri de modificare a regulamentului de acordare a co-finanţării pentru organizaţiile care iau parte la proiecte Cultura 2007-2013 (viitorul program Europa Creativă) al Uniunii Europene.

Câteva dintre argumentele comunicate Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional:

Considerăm extrem de importantă decizia din 2011 a MCPN de a lansa un concurs de proiecte public pentru finanţările nerambursabile acordate în cadrul programului Cultura 2007-2013. Prin propunerile de mai jos intenţionăm să contribuim la consolidarea şi îmbunătăţirea acestui program de co-finanţare pentru 2013 şi pentru viitorul program al UE pentru cooperarea culturală la nivel european, respectiv linia de finanţare Cultura din programul Europa Creativă.

Sperăm că problemele ridicate mai jos vor fi analizate şi soluţionate. Asigurarea participării organizaţiilor culturale din România în proiectele de cooperare culturală are o miză care priveşte dezvoltarea sectorului cultural din România în context european şi, în acest sens, proiectele au inclusiv o valoare adăugată europeană, sprijinind dialogul intercultural, formând competenţe interculturale şi facilitând coabitarea în diversitate a cetăţenilor şi rezidenţilor statelor membre ale UE, alături de răspunsul la obiectivele comune ale Uniunii în domeniul culturii.

În prezent, atragerea co-finanţării din România este extrem de dificilă, organizaţiile care participă la proiectele europene fiind obligate să solicite fonduri nerambursabile de la diverşi finanţatori publici şi privaţi din ţară şi din străinătate pentru a acoperi cei 50% din co-finanţarea la care se obligă prin contractele cu Uniunea Europeană. Deşi este firesc ca organizaţiile să facă acest efort, totuşi, este nevoie să fie înţeles că participarea la competiţiile naţionale ale altor finanţatori publici români pentru a asigura parte din această cofinanţare reprezintă o competiţie neloială şi inadecvată între aceste organizaţii şi altele, cu impact local, regional sau chiar naţional. Proiectele europene, mai ales cele de cooperare, au un statut aparte şi un impact specific, necesită o abordare diferenţiată şi o susţinere potrivită de către statul român, aşa cum asigură şi alte state membre ale UE.

Alocarea unui buget crescut, un sistem de finanţare previzibil şi simplificat oferit de către MCPN pentru a încuraja participarea, dar şi coordonarea de proiecte europene, va conduce la creşterea numărului de aplicaţii la fonduri europene şi, implicit, la creşterea nivelului de fonduri europene atrase de România, un deziderat asumat de instituţiile statului în această perioadă cu maximă urgenţă.

Textul complet poate fi consultat aici.

Reclame

Am trimis o serie de propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului de co-finanţare al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru proiecte Cultura 2007-2013

Pe 26 martie CSCI a trimis către MCPN o serie de propuneri cu privire la modalitatea de finanţare a participării organizaţiilor româneşti în proiecte culturale selectate pentru a fi derulate cu fonduri din Programul Cultura 2007-2013 al Uniunii Europene.

Propunerile vin să îmbunătăţească procedura de co-finanţare a MPCN lansată în mod public cu norme cunoscute dinainte operatorilor culturali pentru prima dată în 2011.

Au contribuit la formularea sugestiilor operatori culturali beneficiari ai sprijinului financiar al Ministerului Culturii si Patrimoniului National pentru participarea la programul Cultura 2007-2013.

Consultaţi documentele trimise: propuneri (forma sintetică) şi anexa cu observaţi directe pe normele metodologice din 2011.

Pentru detalii, scrieţi-ne la coalitia@artsf.ro. .

RE: propuneri CSCI pe marginea documentelor programului Europa Creativa (2014-2020)

Luni, 16 ianuarie, am trimis către MCPN, Compartimentul Afaceri Europene o serie de propuneri pe marginea documentelor programului Europa Creativă, în urma cărora am primit mesajul că se va încerca organizarea unei întâlniri cum a fost cea din 10 ianuarie, pentru a ne ţine la curent cu evoluţia negocierilor la nivel european. Un semn bun de deschidere pentru comunicare cu sectorul cultural. Vă ţinem la curent cu ce va urma concret.

 

Consultare pentru viitorul program de finanţare european de sprijinire a sectorului cultural (2014-2020)

Am trimis o serie de propuneri pe marginea documentelor programului Europa Creativa, care urmează să înlocuiască Programul Cultura 2007-2013 în perioada 2014-2020 ca mecanism de finanţare a cooperării culturale şi de sprijinire a sectorului cultural de către Uniunea Europeană. Consultarea a fost iniţiată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional prin Compartimentul Afaceri Europene, vezi anunţul aici.

În atenţia

Doamnei Corina Panaitopol,
Compartimentul Afaceri Europene, Ministerul Culturii şi Patrimoniului National,

Stimată doamnă Corina Panaitopol,

Coaliţia Sectorului Cultural Independent este o reţea de organizaţii culturale neguvernamentale, artişti şi manageri culturali, fondată în 2010, care îşi propune să susţină şi să promoveze interesele sectorului cultural privat în relaţie cu autorităţile publice. Miza noastră este promovarea drepturilor operatorilor culturali independenţi la finanţarea publică iar valorile noastre sunt transparenţa decizională şi consultarea operatorilor culturali în luarea deciziilor în cultură – guvernarea participativă.

Vă înaintăm câteva propuneri pentru a fi integrate în comentariile şi propunerile pe care le veţi prezenta la Bruxelles pe marginea propunerii pentru programul european, Europa Creativă, care urmează să fie implementat în perioada 2014 -2020. Menţionăm că aceste propuneri vin din partea unor beneficiari ai programului Cultura 2007-2013, cu experienţă atât în calitate de coordonator, cât şi de co-organizator al unor proiecte de cooperare şi proiecte multi-anuale:

1.    creşterea ratei de co-finanţare pentru programul ” Europa Creativă” de la 50% la 70% din partea Uniunii Europene;
2.    creşterea bugetului alocat noii secţiunii cooperare trans-sectorială (I) dedicată realizării unor studii, analize ale sectorului cultural de la 75 mil. Euro la 475 mil. Euro;
3.    îmbunătăţirea procedurilor şi a capacităţilor tehnice de comunicare/aplicare/depunere a rapoartelor intermediare şi finale cu UE. În prezent este foarte dificil, toată documentaţia trebuie trimisă prin poştă iar răspunsurile vin uneori chiar după 3-4 luni;
4.    includerea ONG-urilor ca tip de organizaţie eligibilă pentru mecanismul de finanţare deschis în acest moment exclusiv IMM-urilor. Modificarea terminologiei prin formularea : sectorul cultural privat, pentru a cuprinde toate tipurile de organizaţii de drept privat;
5.    includerea printre priorităţile programului Cultura, pe lângă circulaţia transnaţională a produselor culturale, inclusiv a turneelor, a unor referinţe clare legate de susţinerea schimbului artistic, co-producţiilor europene (care sunt deja menţionate la programul Media) şi a dialogului intercultural;
6.    crearea unui sistem de co-finanţare naţional transparent care să asigure derularea proiectelor europene declarate câştigatoare la UE conform standardelor europene, dintre care subliniem importanţa existenţei unor bugete multi-anuale. Reformarea procedurii de alocare a finanţării naţionale (timing sincronizat cu derularea proiectelor, procedura birocratică etc);
7.     înlocuirea Premiului European pentru Muzică Uşoară/Rock cu un premiu european în management cultural pentru o personalitate cu contribuţii importante în peisajul cultural european;
8.    creşterea bugetului pentru secţiunea Cultura a programul Europa Creativă, care datorită includerii inclusiv a iniţiativelor Capitale Culturale Europene – cu un buget crescut – este în fapt chiar mai mic decât bugetul alocat iniţiativelor culturale propriu-zise (proiecte, festivaluri) în actualul program, Cultura 2007-2013;
9.    acordarea unui sistem de granturi mici de mobilitate operatorilor culturali pentru pregătirea proiectelor  de cooperare după modelul vizitelor pregătitoare cuprinse în Programul Grundtvig.

De asemenea, reprezentaţii Coaliţiei Sectorului Cultural Independent îşi propun să colecteze mai multe informaţii despre dificultăţile intamplinate în derularea proiectelor sau propuneri de imbunătăţire a funcţionării acestui program de către operatorii culturali români, cu scopul de a propune îmbunătăţiri în organizarea şi derularea co-finanţării acordate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Documentele împreună cu o serie de recomandări vor fi înaintate Ministerului în perioada următoare.

În speranţa unei bune colaborări pentru îmbunătăţirea funcţionării Programului Europa Creativă,

Coaliţia Sectorului Cultural Independent.

Consultare pentru Planul de lucru al Consiliului Uniunii Europene în domeniul culturii

Coaliţia a trimis pe data de 11 iunie  propuneri pentru priorităţile europene şi a invitat Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să  pună la dispoziţia operatorilor culturali bilanţul trimis de România catre Comisia Europeana cu privire la felul în care a implementat la nivel naţional obiectivele Planului de lucru pentru 2008-2010.

Propunerile au fost trimise în urma primirii, pe data 3 iunie, a unui mesaj din partea Unităţii de Afaceri Europene din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Acesta a lansat o consultare cu operatorii culturali, prin care aceştia erau invitaţi să ofere puncte de vedere şi propuneri pentru conturarea următorului Plan de lucru pentru Cultura la nivelul Consiliului Uniunii Europene:

(mesaj de la Marilena Stanciu, MCPN trimis pe info_culture, incepem, nettime-ro)

Dragi colegi,

Va supun atentiei consultarea in vederea sustinerii pozitiei Romaniei pentru urmatorul Plan de Lucru pentru Cultura la nivelul Consiliului Uniunii Europene.

Avand in vedere Planul de Lucru 2008-2010 (atasat) aflat acum in curs de evaluare, suntem interesati sa aflam pozitia profesionistilor din domeniul culturii cu privire la relevanta directiilor de actiune cuprinse in acesta.

De asemenea, va rugam sa contribuiti cu idei pentru:

* ce propuneri noi pentru prioritati in domeniul politicilor culturale si ce linii de actiune ar fi interesante pentru urmatoarea perioada?
* care ar fi studiile relevante care ar trebui comanditate de Comisia Europeana?
* in ce alte domenii ar fi oportun schimbul de bune practici?Ne-am bucura sa primim raspunsurile dumneavoastra pana la data de 11/06/2010 la adresa uae.mccpn@gmail.com.

Marilena Stanciu