Din 2015 AFCN e dependentă de bugetul Ministerului Culturii

Administrația Fondului Cultural Național a organizat pe 17 decembrie 2014 la București o întâlnire consultativă cu operatorii culturali, pentru a discuta situația bugetului și calendarul de finanțare pentru 2015. Din invitația primită: „ca urmare a Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 contribuția Loteriei Române a fost redirecționată din 2013 ceea ce a avut un impact major la nivelul bugetului FCN. Pentru anul 2015 fondul destinat finanțării proiectelor culturale a fost înglobat în bugetul Ministerului Culturii și va fi confirmat odată cu bugetul României pe 2015.” AFCN intenționează să organizeze întâlniri similare la începutul anului 2015 la Cluj, Iași, Timișoara, Tg. Mureș, Constanța, Craiova.

Din partea Coaliției Sectorului Cultural Independent au participat la întâlnire Ștefania Ferchedău, Miki Braniște și Cosmin Manolescu. Coaliția a prezentat următorul punct de vedere:

în format .pdf.

Stimate Doamne, Stimați Domni,
Coaliția Sectorului Cultural Independent consideră sustenabilitatea financiară a AFCN un garant al profesionalismului, echidistanței și bunei guvernări și face o serie de comentarii despre importanța AFCN și motivele pentru care instituția trebuie să continue să existe în forma în care a fost înființată și a funcționat până în prezent.

Fondul Cultural Național alocă fonduri independent de puterea politică, competitiv, cu implicarea unor evaluatori profesioniști independenți, transparent, strategic și bazându-se pe o sustenabilitate financiară. De ce sunt importante aceste caracteristici?

  • Distanța față de puterea politică, faptul că fondul este administrat de o instituție din subordinea Ministerului Culturii, și nu direct de minister, scade șansele subordonării culturii finanțate unor opinii și interese politici imediate, unor lideri politici sau guvernamentali sau cercurilor lor de apropiați.
  • Competiția este importantă deoarece motivează operatorii culturali să conceapă și dezvolte inițiative culturale profesioniste, iar finanțatorul are astfel garanția că politica sa culturală este implementată prin produse și servicii culturale de calitate.
  • Implicarea unor evaluatori profesioniști independenți este garanția unei evaluări de calitate și echidistante și sprijină selecția celor mai performante propuneri de proiecte.
  • Transparența selecției de cereri de finanțare crește încrederea în guvernare și menține atenția operatorilor culturali independenți și publici profesioniști, care nu doresc să sprijine corupția în administrația publică și susțin buna guvernare.
  • Finanțarea strategică, pe baza unor priorități discutate de un Consiliu format în principal din profesioniști în domeniul culturii, reprezintă un factor de responsabilitate a cheltuirii banului public în cultură și susține dezvoltarea sectorului cultural pe termen mediu și lung. Cu alte cuvinte, evitând fragmentarea investiției publice în mai multe direcții fără o finalitate clară, cresc șansele ca în viitor să putem vedea niște beneficii clare asociate fondurilor nerambursabile alocale în domeniile prioritare.
  • Sustenabilitatea financiară a instituției a permis programarea organizării sesiunilor de selecție de cereri de finanțare relativ independent de votul bugetului național și cel al Ministerului Culturii, dar și de timpul și atenția sporadică a ministerului pentru AFCN. A maturizat instituția și i-a permis să se dezvolte în acord cu sectorul cultural și dinamica realizării de proiecte și programe culturale, care nu se poate limita la perioada august-noiembrie a fiecărui an.

Din 2010 până în prezent Coaliția Sectorului Cultural Independent a dezvoltat mai multe acțiuni de advocacy care au privit activitatea Administrației Fondului Cultural Național. Fiecare dintre cele 5 trăsături definitorii ale fondului necesită îmbunătățiri. Cu toate acestea, design-ul AFCN-ului este cel mai potrivit pentru a implementa o politică culturală națională pe bază de finanțări nerambursabile în România. Fondurile culturale ale AFCN sunt necesare sectorului cultural, iar valoarea lor adăugată este de multe ori foarte mare deoarece: permit explorarea și pilotarea unor idei de proiecte culturale noi, contribuie la realizarea unor proiecte și programe strategice ale operatorilor culturali, finanțare cu fonduri europene, susțin parteneriate inovatoare și public-private, dificil de realizat din subvenția anuală a instituțiilor publice de cultură.

Prin sabotarea sustenabilității financiare a instituției în 2012, când s-a intervenit asupra surselor sale de finanțare și s-au eliminat fondurile trimise anuale din venitul realizat de Loteria Națională, s-a declanșat un proces periculos de transformare a AFCN. Nu doar sustenabilitatea sa financiară este astfel în pericol, acesta este însă factorul care va conduce la o subordonare a alocării de fonduri nermabursabile deciziilor Ministerului Culturii, deci politicului în administrația publică. Or, distanța față de puterea politică, competiția, implicarea unor evaluatori profesioniști independenți, transparența și finanțarea strategică trebuie protejate și încurajate, nu subminate printr-o dependență efectivă a finanțărilor de Ministerul Culturii, un minister cu fonduri în continuă descreștere de la an la an și cu o instabilitate ridicată la nivelul conducerii sale politice.

În concluzie, Coaliția Sectorului Cultural Independent susține reintroducerea sursei de venit a AFCN cotă din profitul Loteriei Naționale și nevoia îmbunătățirii mecanismelor de colectare directă a celorlalte venituri din partea operatorilor economici. Aceste fonduri trebuie să reprezinte principala sursă de alimentare a Fondului Cultural Național.

Semnează,

din partea Coaliției Sectorului Cultural Independent

Raluca Iacob-Pop, Președinte, Asociația MetruCub – resurse pentru cultură

Ștefania Ferchedău, manager cultural

Cristina Modreanu, Președinte, Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului

Miki Braniște, Director, Asociația Colectiv A / Festival Temps d’Images

Cosmin Manolescu, Director executiv si coregraf, Fundaţia Gabriela Tudor

Rarița Zbranca, Director executiv, Fundația AltArt / Federația Fabrica de Pensule

Istvan Szakats, Președinte, Fundația AltArt

Mihai Pop, Fundația/Galeria Plan B, Federatia Fabrica de Pensule

Ioana Tamaș, specialist în management și politici culturale, Asociația MetruCub – resurse pentru cultură

Contact: coalitia@artsf.ro, 0744 399 767, 0740 300 124 (Echipa de coordonare CSCI)
https://coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com/

Reclame