În urma deciziei comunicate de MCPN pe 19 aprilie 2010

COALIŢIA SECTORULUI CULTURAL INDEPENDENT

https://coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com

COMUNICAT DE PRESĂ (RĂSPUNS MCPN)

21 aprilie 2010

 

Coalitia Sectorului Cultural Independent salută decizia Ministrului Culturii si Patrimoniul Naţional de a retrage Ordinul privind modificarea Normelor Metodologice ale Fondului Cultural Naţional precum şi lansarea sesiunii de concurs AFCN pentru proiecte culturale I/2010 pe vechile norme şi arii tematice.

În acelaşi timp, organizaţiile şi artiştii independenţi din Coaliţie aşteaptă cu interes versiunea propusă dezbaterii publice privind noile norme metodologice ale AFCN şi condiţiile în care sunt aşteptate contribuţiile operatorilor culturali (perioada, forma contribuţiei : online, întâlnire directă pentru expunerea argumentelor pentru susţinerea opiniilor, persoana de contact).

Referitor la celelalte pasaje din Comunicatul de presă emis de MCPN în data de 19.04.2010, ţinem să precizăm că întâlnirea din 24 februarie 2010 a Ministrului Culturii cu reprezentanţi a şase organizaţii culturale nu a constituit o consultare pe normele AFCN, ci doar o audienţă în care actorii culturali au prezentat activitatea organizaţiilor din care fac parte precum şi alte probleme cu care se confruntă în activitatea lor curentă. La acea dată însă, Coaliţia Sectorului Cultural Independent încă nu se crease iar cererile din petiţia depusă pe 22 martie nu fuseseră emise. Dorinţa domnului ministru ca operatorii culturali să « ajungă la consens », nu este compatibilă cu felul în care funcţionează o societate democratică. Daca în cazul Statului putem cere coerenţă şi consens, societatea civilă poate şi este în mod fundamental fragmentată şi nu i se poate imputa “lipsa de consens”. Tocmai din acest motiv este important ca orice dezbatere sau consultare cu autorităţile publice să fie făcută transparent, pe baza legilor existente, oferind posibilitatea tuturor celor interesaţi să îşi exprime punctul de vedere.

În continuare, Coaliţia Sectorului Cultural Independent cere MCPN scoaterea la concurs de urgenţă a postului de director AFCN cel mai târziu cu data de 1 mai 2010 si menţine ideea iniţierii unui dialog cu reprezentanţii MCPN şi ai AFCN şi pe alte teme de interes major pentru operatorii culturali în vederea unei reforme a sistemului de finanţare a activităţilor culturale din România, teme precum :

– schimbarea regulamentului de funcţionare al AFCN şi al altor aspecte ce ţin de strategia de finanţare a acestei institutuţii (transformarea Fondului Cultural Naţional într-unul exclusiv dedicat sectorului cultural independent şi posibilitatea finanţărilor multianuale fiind cele mai importante);

– re-lansarea fondului de mobilitate (îngheţat încă din 2008, pe motivul lipsei de fonduri);

– transparentizarea condiţiilor de oferire a unei cofinanţări parţiale asigurate de MCPN pentru participarea operatorilor culturali la proiecte europene (Cultura 2007-2013);

– alocarea fondurilor din fondul de urgenţă al MCPN, AFCN, CNDB: transparentizarea modalităţii de atribuire, proiectele sprijinite în ultimii ani şi criteriile care stau la baza selecţiei şi a cuantumului alocat acestora; publicarea tuturor informaţiilor pe site-urile instituţiilor;

– statutul artistului independent în România;

– acordarea de subvenţii operaţionale pentru programul de lucru anual al operatorilor culturali independenţi, pe bază de competiţie, aşa cum în prezent sunt acordate subvenţii instituţiilor publice.

În acest sens, Coaliţia va depune în cel mai scurt timp la MCPN şi AFCN o propunere de începere a unui dialog constructiv pe aceste teme. Acest dialog poate avea loc în paralel cu dezbaterea publică pe care aşteptăm ca Administraţia Fondului Cultural Naţional să o lanseze specific pentru modificarea normelor de concurs.

Reiterăm întreaga noastra disponibilitate de a contribui cu propuneri concrete pentru îmbunătăţirea acestor mecanisme de finanţare şi pentru adaptarea lor la nevoile concrete ale beneficiarilor.

 

Coaliţia Sectorului Cultural Independent este un grup deschis de operatori culturali independenţi, manageri culturali si artisti, preocupaţi de criza resurselor financiare şi de condiţiile precare de desfăşurare a actului cultural-artistic realizat de organizaţiile neguvernamentale şi artiştii independenţi din România.

Semnează :

Raluca Pop (banipentruarte), Cosmin Manolescu (Fundaţia Gabriela Tudor), Bogdan Georgescu (tangaProject şi Ofensiva Generozităţii), Maria Draghici şi Irina Gâdiuţă (Ofensiva Generozităţii), David Schwartz (tangaProject), Voicu Rădescu (Green Hours), Silvia Cazacu (Banlieues d’Europ’est), Miki Branişte (Colectiv A), Octav Avramescu (Asociaţia Jumătatea Plină), Alina Serban (Centrul de Introspecţie Vizuală), Rariţa Zbranca şi Corina Bucea (Fundaţia AltArt/Fabrica de pensule), Dragoş Olea (add / Rozalb de Mura), Stefania Ferchedau (manager cultural), Claudiu Cobilanschi (Paradis Garaj), Cristina Modreanu (Scena.ro), Vasile Ernu (scriitor)

Reclame

Ordinul de ministru a fost revocat iar azi (20 aprilie) va fi lansat concursul de proiecte AFCN si o nouă consultare publică pentru modificarea normelor (aplicabile incepand cu urmatoarea sesiune de finantare)

Legea a fost respectată!

Luni, 19 aprilie, a fost anunţat pe situl MCPN că Ministrul culturii a retras ordinul privind modificarea Normelor Metodologice ale Fondului Cultural Național şi că pe data de 20 aprilie va fi lansat concursul de proiecte pe ariile tematice şi normele vechi. În acelaşi timp MCPN lansează cu aceeaşi dată (20 aprilie) o nouă consultare publică în vederea modificării Normelor Metodologice ale AFCN.

„Ca urmare a contestării duratei consultării publice de către sectorul cultural independent, ministrul culturii și patrimoniului național, Kelemen Hunor, a decis revocarea de la publicarea în Monitorul Oficial al Ordinului nr. 2120 din 31.03.2010, privitor la modificările Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor Drept urmare, sesiunea de concurs de proiecte culturale I/2010 se va desfășura – începând cu data de 20 aprilie – pe ariile tematice și normele vechi. De asemenea, MCPN lansează, cu aceeași dată, o nouă dezbatere publică în vederea modificării Normelor Metodologice ale AFCN.”

Citiţi articolul complet: http://www.cultura.ro/News.aspx?ID=1562

Coaliţia Sectorului Cultural Independent mulţumeşte tuturor celor care au sprijinit iniţiativa, care s-au implicat activ şi au participat la discuţii, care au scris (sau sintetizat prin video 🙂 ) situaţia problematică şi principalele momente ale iniţiativei, care au redat cu responsabilitate cerinţele noastre, care au promovat încă din primele momente petiţia depusă pe 22 martie…

Ce s-a întâmplat reprezintă un prim pas important. Continuăm şi vă ţinem la curent.

Follow-up conferinta de presa din 12 aprilie, Green Hours

Mulţumim că aţi venit la conferinţa de presă de luni, 12 aprilie,  şi ca aţi participat la discuţiile care au durat aproape 2 ore.

Ne-am bucurat că la întâlnire au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai AFCN, unul dintre ei fiind chiar preşedintele  Consiliului AFCN,  domnul Mihai Ghica. Din partea MCPN a participat la dezbatere domnul Demeter Andras, care a declarat ca va sustine in fata ministrului Hunor necesitatea retragerii Ordinului de ministru prin care se aproba noile norme ale AFCN si lansarea concursului de proiecte pe baza normelor aprobate in 2009, ulterior urmand a se desfasura consultari si dezbateri publice pentru ca in 2011 concursul sa se organizeze conform unei strategii, unui grafic si unor norme noi, imbunatatite.

Coalitia Sectorului Cultural Independent a depus astazi, 13 aprilie, la AFCN si MCPN o cerere in care sunt indicati clar si precis pasii care dorim sa fie urmati. Speram ca rezultatul va fi pozitiv si ca atat Ministrul Hunor, cat si conducerea AFCN vor intelege motivatia, prioritatile si necesitatea actiunilor semnalte si vor actiona in consecinta, in cel mai scurt timp.

Coalitia sustine in continuare cerintele enuntate in petita depusa pe 22 martie si subliniaza importanta scoaterii la concurs a postului de director al AFCN, pana la data de 1 mai 2010.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

In atenţia domnului Ministru al Culturii şi Patrimoniului Naţional Kelemen Hunor

In atenţia domnului director al Administraţiei Fondului Cultural Naţional Cristian Vasile Petcu

Coaliţia Sectorului Cultural Independent vă solicită de urgenţă REVOCAREA Ordinului de ministru 2120 din 31 martie 2010 (prin care se aprobă modificarea şi completarea normelor metodologice ale Fondului Cultural Naţional).

In urma petitiei depuse de Coalitie, AFCN a lansat dezbaterea publică pe 23 martie, cu termen final 26 martie, iar la mai puţin de o săptămână distanţă MCPN a aprobat modificările şi completările prin Ordinul de ministru indicat mai sus. Legea 52/2003 prevede însă o perioadă de minim 10 zile pentru consultare şi minim 30 de zile între anunţul public referitor la elaborarea proiectului de act normativ şi supunerea acestuia spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Prin adresa depusa la Ministerul Culturii si Patrimoniului National nr. 1287 din data de 2 aprilie 2010 si trimisa catre AFCN prin posta în aceeaşi zi, respectând termenul legal, Coalitia a cerut AFCN demarea unor consultari publice referitoare la modificarea normelor supuse dezbaterii publice conform articolului nr. 6, paragraf (7) “Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.”

Ulterior revocării Ordinului, susţinem necesitatea lansării de urgenţă a concursului pe baza normelor aprobate prin Ordinul nr. 2076/2009, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 267 din data de 24 aprilie 2009.

Odată ce Ordinul a fost revocat iar concursul, lansat pe baza normelor din 2009, propunem iniţierea unui dialog constructiv pe marginea normelor metodologice şi a  strategiei de finanţare a AFCN. Considerăm fundamentală consultarea sectorului cultural independent încă din faza de programare a  finanţărilor destinate acestuia, cât şi în ceea ce priveşte orice strategie sau măsură legislativă ce afectează direct activitatea sa. În acest sens, propunem Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Administraţiei Fondului Cultural Naţional iniţierea dialogului privind reforma mecanismelor de finantare pentru cultura şi propunem demararea unui program de consultări publice pornind de la problemele semnalate în petiţia depusă şi, mai substanţial, în materialul „Propuneri”, ataşat. Noile norme, rezultate în urma consultării cu operatorii culturali, vor putea fi aprobate şi vor putea constitui fundamentul pentru proiectele desfăşurate în 2011.

Menţinem cerinţele enunţate în petiţie si scoaterea la concurs a postului de director AFCN conform legii, cel târziu pînă la data de 1 mai 2010. Conform legii sale de infiintare, Administraţia Fondului Cultural Naţional este o instituţie publică de cultură, cu toate implicaţiile pe care aceasta încadrare le are în ceea ce priveşte metodologia concursului pentru ocuparea acestei funcţii şi tipul de contract încheiat ulterior. In acest sens, candidatii care se vor prezenta la concurs pentru acest post vor trebuie sa depuna un proiect de management, urmand a fi angajati in baza unui contract pe perioadă determinată.

Coaliţia Sectorului Cultural Independent este un grup deschis de operatori culturali independenţi, artişti şi manageri culturali preocupaţi de criza resurselor financiare şi de condiţiile precare de desfăşurare a actului cultural-artistic realizat de organizaţiile neguvernamentale şi artiştii independenţi din România.

Organizaţii şi artişti/manageri culturali independenţi implicaţi activ în susţinerea inţiiativei: Raluca Pop (banipentruarte), Cosmin Manolescu (Fundaţia Gabriela Tudor), Bogdan Georgescu (tangaProject şi Ofensiva Generozităţii), Maria Draghici şi Irina Gâdiuţă (Ofensiva Generozităţii), David Schwartz (tangaProject), Voicu Rădescu (Green Hours), Silvia Cazacu (Banlieues d’Europ’est), Miki Branişte (Colectiv A), Octav Avramescu (Asociaţia Jumătatea Plină), Alina Serban (Centrul de Introspecţie Vizuală), Rariţa Zbranca şi Corina Bucea (Fundaţia AltArt/Fabrica de pensule), Dragoş Olea (add / Rozalb de Mura), Stefania Ferchedau, manager cultural, Claudiu Cobilanschi (Paradis Garaj), Cristina Modreanu (Scena.ro), Vasile Ernu, scriitor.

Contact Coalitia Sectorului Cultural Independent:

Bogdan Georgescu – Initiativa Ofensiva Generozitatii si tangaProject,

Email:bogdangeorgescumail@yahoo.com , Telefon:0720 469 021

Raluca Pop – banipentruarte, Email: ralucpop@gmail.com , Telefon: 0744 399 767

Cosmin Manolescu – Fundatia Gabriela Tudor , Email: cosmin@gabrielatudor.ro, Telefon:0722 322 366

Documente pentru conferinta de presa // suport pentru discutii

Materiale pentru conferinţa de presă de luni, 12 aprilie, ora 12.00 la Green Hours (vezi post-ul anterior)

Invitatie conferinta de presa 12 aprilie

Protestul Coalitiei Sectorului Cultural Independent_cu semnaturi

Comunicat de presa_CSCI_24 martie

Cerere intalnire dezbatere norme_CSCI_2 aprilie

Propuneri_CSCI_AFCN

––––

INVITATIE CONSULTARE PUBLICA PE NORME (document emis de AFCN pe 23 martie a.c)

NORME 22 martie 2010 (prezentarea oficială a noilor norme, pe situl AFCN la sectiunea „Consultari”…in prezent acest document nu mai este disponibil)

––––

Sugestii si propuneri pentru functionarea Fondului Cultural Naţional (2006), proiect derulat de Asociatia ECUMEST şi Fundaţia AltArt http://www.ecumest.ro/ro/detail.php?tip=n&p=4&lang=ro&id=166

Legea 52/2003 privind transparenta decizională in administraţia publică http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/52_2003.php

Conferinta de presa luni, 12 aprilie, ora 12.00 la Green Hours

COALITIA SECTORULUI CULTURAL INDEPENDENT (CSCI)

https://coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com

COMUNICAT DE PRESA

Sunteti interesati de soarta finantarilor nationale pentru cultura?

Sunteti interesati de realizarile artistilor si organizatiilor culturale independente?

Sunteti interesati de viitorul artistilor independenti?


Coalitia Sectorului Cultural Independent va invita la o conferinta de presa, luni 12 aprilie, ora 12.00, la clubul Green Hours 22 Jazz Cafe, str. Calea Victoriei 120, in care se vor lansa public citeva intrebari la care sunt invitate sa raspunda autoritatile publice in a caror sfera de competenta se inscrie conturarea si lansarea concursului de proiecte culturale si editoriale finantate din Fondul Cultural National: Ministerul Culturii si Patrimoniului National si Administratia Fondului Cultural National:

ce trebuie sa se intample si cat trebuie sa mai asteptam pentru ca activitatea decizionala a autoritatilor publice sa se desfasoare legal si transparent?

ce inseamna un dialog real intre sectorul cultural independent si autoritatile publice si cum poate fi initiat?

de ce se ignora contributia substantiala a sectorului cultural independent la dezvoltarea culturala a Romaniei?


La conferinta de presa vor vorbi Raluca Pop (banipentruarte), Silvia Cazacu (Banlieues d’Europ’est), Bogdan Georgescu (tangaProject si Ofensiva Generozitatii) si Vasile Ernu (scriitor).

Coalitia va prezenta initiativele de pana acum si va sublinia necesitatea intrarii in legalitate prin retragerea Ordinului de ministru 2120 din 31 martie (prin care se aproba modificarea si completarea normelor metodologice ale Fondului Cultural National) si lansarea procedurii de consultare publica conform prevederilor Legii 52/2003. In situatia de fata, AFCN a lansat dezbaterea publica pe 23 martie, cu termen final 26 martie iar la mai putin de o saptamana distanta MCPN a aprobat modificarile si completarile prin Ordinul de ministru indicat mai sus. Legea 52/2003 prevede insa o perioada de minim 10 zile pentru consultare si minim 30 de zile intre anuntul public referitor la elaborarea proiectului de act normativ si supunerea acestuia spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice.  De asemenea Coalitia va prezenta pozitia sa fata de noile normele metodologice ce au fost supuse dezbaterii publice.

Va rugam sa confirmati participarea la conferinta de presa la adresele de email:

ralucpop@gmail.com, telefon 0744 399 767, persoana de contact Raluca Pop sau bogdangeorgescumail@yahoo.com, telefon:0720 469 021, persoana de contact Bogdan Georgescu

Scurt istoric al demersurilor COALITIEI

(toate documentele la care se face referire sunt disponibile pe situl Coalitiei):

19 martie 2010: Petitie on-line pentru lansarea concursului de proiecte AFCN si pentru reformarea acestui mecanism de finantare. 242 de persoane (artisti, operatori culturali, reprezentanti de ONG-uri) din toata tara au semnat petitia in 48 ore de la initierea ei sustinind cererile si recomandarile propuse.

(http://www.petitiononline.com/AFCN2010/petition.html) In prezent, numarul semnatarilor a ajuns la 326.

PRINCIPALELE REVENDICARI ALE COALITIEI semnalate in cadrul petitiei se refera la:

– initierea unui dialog public privind transformarea Fondului Cultural National intr-un fond de finantare care sa sustina proiectele culturale si editoriale realizate de sectorul independent si privat;

– posibilitatea acordarii de catre AFCN a unor finantari multi-anuale (conform normelor de buna practica din Romania si Uniunea Europeana);

– lansarea concursului la o data care sa permita demararea proiectelor culturale la 1 februarie a anului calendaristic, urmand ca perioada de eligibilitate a cheltuielilor sa fie 1 februarie – 31 decembrie;

acordarea finantarilor din fondul de urgenta al AFCN sa fie transparentizata iar criteriile si procedura pe baza carora se ia decizia de atribuire a acestora sa fie facute publice ;

– lansarea de urgenta a concursului de proiecte culturale, concursul fiind posibil a se desfasura pe baza normelor aprobate prin Ordinul nr. 2076/2009, publicat in Monitorul Oficial cu numarul 267 din data de 24 aprilie 2009;

scoaterea de urgenta la concurs a postului de director AFCN conform legii, cel tarziu pina la data de 1 mai 2010 ;

22 martie: Petitia a fost depusa oficial la Administratia Fondului Cultural National si la Ministerul Culturii si Patrimoniului National. Pina astazi nu s-a primit nici un raspuns.

23 martie: AFCN lanseaza un apel la consultare publica pentru modificarea normelor metodologice.  Contrar legii in vigoare (52/2003), operatorii culturali sunt invitati sa-si exprime opiniile in termen de 3 zile. In plus, noul proiect propus nu contine niciuna din cerintele indicate in petitia inaintata.

25 martie: ca reactie la caracterul insuficient si ilegal al perioadei de 3 zile pentru consultarea publica, Coalitia a trimis un mesaj catre AFCN si MCPN, in care solicita organizarea consultarii in termenul legal (conform Legii 52/2003) si afirma disponibilitatea de a colabora si promova initiativa, daca aceste cerinte vor fi indeplinite.

2 aprilie: ca reactie la lipsa de reactie din partea institutiilor in cauza si mentinerea perioadei ilegale pentru consultarea publica, a lipsei de transparenta si  de dialog cu beneficiarii acestui Fond, Coalitia a depus la AFCN si la MCPN  o scrisoare in care se solicita organizarea unei dezbateri publice pe marginea proiectului de modificare si completare a normelor metodologice ale FCN.

In aceeasi perioada pe situl MCPN apare urmatorul anunt: Ministrul culturii si patrimoniului național, Hunor Kelemen a aprobat, prin ordinul nr. 2120 din 31.03.2010, modificarile aduse Normelor metodologice privind organizarea si funcționarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, in vederea acordarii de finantari nerambursabile din Fondul Cultural National, precum și de solutionare a contestatiilor.”


Coalitia Sectorului Cultural Independent este un grup deschis de operatori culturali independenti, artisti si manageri culturali preocupati de criza resurselor financiare si de conditiile precare de desfasurare a actului cultural-artistic realizat de organizatiile neguvernamentale si artistii independenti din Romania.

Organizatii si artisti/manageri culturali independenti implicati activ in sustinerea initiativei: Raluca Pop (banipentruarte), Cosmin Manolescu (Fundatia Gabriela Tudor), Bogdan Georgescu, Maria Draghici si Irina Gadiuta (tangaProject si Ofensiva Generozitatii), David Schwartz (tangaProject), Voicu Radescu (Green Hours), Silvia Cazacu (Banlieues d’Europ’est), Miki Braniste (Colectiv A), Octav Avramescu (Asociatia Jumatatea Plina), Alina Serban (Centrul de Introspectie Vizuala), Rarita Zbranca si Corina Bucea (Fundatia AltArt/Fabrica de pensule), Dragos Olea (add / Rozalb de Mura), Stefania Ferchedeu, manager cultural, Claudiu Cobilanschi (Paradis Garaj), Cristina Modreanu (Scena.ro).

Solicitare de organizare a unei dezbateri publice pe marginea proiectului de modificare şi completare a normelor metodologice ale Fondului Cultural Naţional

Cererea de mai jos a fost depusă la Administraţia Fondului Cultural Naţional şi la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional vineri, 2 aprilie, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. În ce priveşte depunerea sa la AFCN, cererea a fost trimisă prin poştă, întrucât la ora 13.00 niciunul dintre angajaţii instituţiei nu mai are prezent la sediul instituţiei, pentru a primi şi înregistra cererea.

Vă invităm să citiţi mai jos motivele, argumentele şi prevederile legale care susţin iniţiativa.

În această perioadă, pe situl Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional a fost anunţat că ministrul Kelemen Hunor a aprobat modificarea şi completarea normelor, documentul fiind trimis şi aşteptând publicarea în Monitorul Oficial. Documentul aprobat nu este disponibil pentru informare pe niciunul dintre siturile MCPN si AFCN. Anunţul apare ca fiind postat pe 1 aprilie. http://www.cultura.ro/News.aspx?ID=1554 .

Coaliţia Sectorului Cultural Independent va exprima un punct de vedere cu privire la această măsură în cel mai scurt timp.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

In atentia Administratiei Fondului Cultural National – domnul Cristian Petcu, director

In atentia Ministerului Culturii si Patrimoniului National – domnul Kelemen Hunor, ministru

Stimate domnule Director,

Stimate domnule Ministru,

Ca urmare a petitiei semnate de peste 300 de persoane apartinand sectorului cultural independent si depusa luni, 22 martie, la Administratia Fondului Cultural National si Ministerul Culturii si Patrimoniului National, in care era subliniata necesitatea lansarii de urgenta a concursului de proiecte culturale cel mai tarziu la data de 2 aprilie 2010, AFCN a lansat marti, 23 martie, un apel la consultare publica pentru modificarea normelor metodologice, cu termenul limita de primire a observatiilor si propunerilor lansate vineri, 26 martie.

Ca reactie la termenul ilegal de consultare, in intervalul 24-26 martie am trimis, atat in numele Coalitiei, cat si in nume propriu, o reactie la apelul lansat, in care am precizat ca mentinem solicitarile prevazute in petitia depusa luni, 22 martie, la AFCN si MCPN, si am subliniat necesitatea lansarii de urgenta a concursului de proiecte culturale, cel mai tarziu la data de 2 aprilie. In acelasi timp, am evidentiat caracterul ilegal al mentinerii unei perioade de 3 zile pentru consultarea publica (conform anuntului lansat) si am subliniat necesitatea ca procesul de consultare sa se desfasoare conform prevederilor Legii 52/2003. Ne-am afirmat disponibilitatea de a raspunde afirmativ apelului lansat doar in situatia in care procedura impusa prin lege va fi respectata.

Luand in considerare ca pana la aceasta data concursul de proiecte nu a fost lansat, tinand cont de faptul ca documentul supus consultarii publice nu reprezenta forma finala propusa (fapt evident din unele mentiuni cu caracter personal existente in text), nu contine niciunul dintre elementele semnalate de noi in petitie si ca apelul pentru propunerea de experti independenti emis de AFCN in urma cu 2 zile in urma mentiona alte arii tematice decat cele continute in proiectul propus spre consultare operatorilor culturali, ne consideram indreptatiti sa interpretam si sa incurajam procesul de elaborare si consultare a normelor ca fiind in curs de desfasurare si sa actionam in consecinta.

In acest sens, conform prevederilor legale, solicitam organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de norme metodologice* si va propunem data de 8 sau 9 aprilie pentru aceasta discutie.

Consideram utila participarea la aceasta intalnire a reprezentantilor tuturor structurile implicate in procesele de elaborare, consultare, avizare, aprobare a normelor metodologice: directorul AFCN, reprezentanti ai Consiliului AFCN, reprezentanti si juristi ai MCPN, experti evaluatori si operatori culturali. Atat anuntul intalnirii, cat si intalnirea propriu-zisa este esential sa fie comunicate si sa se desfasoare transparent, conform legii, iar in acest sens ne afirmam intreaga disponibilitate de a promova intalnirea catre operatorii culturali.

In cazul in care cererea de organizare a unei dezbateri publice in cadrul unei intalniri directe nu va fi luata in considerare, vom organiza o conferinta de presa in data de 20 aprilie, in care ne vom sustine punctul de vedere si vom denunta abuzul comis.

Asteptam raspunsul dumneavoastra la adresele de contact mentionate mai jos.

*Articolul 6 (Legea 52/2003)

(7) Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.

(8) In toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Autoritatea publica in cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie.